น่านนคร
เมืองแห่งขุนเขา ประตูสู่ สปป.ลาว ถิ่นล้านนา 
โฮมสเตย์ของเราตั้งอยู่กลางท้องทุ่งนาในหุบเขาใน อำเภอเมืองน่าน ในระแวกนี้ สามารถเปิดประสบการณ์ใหม่เรียนรู้วิถีชุมนและเพิ่มรายได้ให้ชุมชน กับแหล่งเรียนรู้มากมาย